Write a review

Naruto Konoha Headband 6

Naruto Konoha Headband 6

Konoha headband from the anime, Naruto. Plate piece measures 3.75 " x 1.25". Headband measures 37.5" x 2".